Wesołych świąt i do siego roku Anno Domini 2019 :)

Wszystkim Czytelnikom mojego bloga chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia:

Radosnych, spokojnych i wolnych od wszelkich trosk Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzących roku 🙂

Pozdrawiam Cię świątecznie 😉

Michał Gruchacz

Gdzie się podziały nowe wpisy …. ? :) i za co Cię podwójnie przepraszam :)

Witam Cię serdecznie 🙂

Jak pewnie zauważyłaś/eś ostatnio nie pojawiają się żadne nowe wpisy na blogu. Chciałbym Cię za to przeprosić. Niestety jest to konsekwencją tego, że doba ma tylko 24 h 🙂

A tak na poważnie to ostatnio moje wysiłki zostały skierowane na inny blog  http://www.zycioweprawo.pl/. Blog mojej kancelarii poświęcony zagadnieniom prawnym, które dotyczą spraw „życiowych” 🙂

Z przykrością muszę stwierdzić, że w najbliższej przyszłości moja aktywność na tym blogu zostanie zawieszona – przynajmniej na razie 😉

Oczywiście już teraz zapraszam Cię na bloga mojej kancelarii. Z ostatniego wpisu dowiesz się jak wygląda obowiązek alimentacyjny byłego małżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Obowiązek alimentacyjny byłego małżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Wiem, wiem to mało świąteczny temat… no cóż pozostaje mi tylko ponownie Cię przeprosić 🙂

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

Wyszkowski Dzień Mediacji – relacja

W dniu 19.10.2018r. na hali sportowej CKU w Wyszkowie odbyła się konferencja pod tytułem Wyszkowski Dzień Mediacji.

Pomysłodawcą całego wydarzenia był Pan Mecenas Michał Gruchacz. Organizatorami konferencji oprócz Kancelarii Radcy Prawnego Michała Gruchacza (odpowiedzialnej za warstwę merytoryczną konferencji) byli również CKU w Wyszkowie, ZS Nr 3 w Wyszkowie oraz Wyszkowskie Centrum Rozwoju Biznesu.

Patronat nad konferencją objął: Marszałek Województwa Mazowieckiego (na konferencji była obecna Pani Elżbieta Lanc – członek zarządu Województwa Mazowieckiego), Starosta Wyszkowski (na konferencji był obecny Pan Bogdan Pągowski – starosta wyszkowski oraz Pan Adam Mróz – wicestarosta wyszkowski) oraz Burmistrz Wyszkowa.

Wydarzenie otworzyły Pani Aneta Pękul Dyrektor CKU w Wyszkowie oraz Pani Elżbieta Michalik Dyrektor ZS Nr 3 w Wyszkowie. Konferencję poprowadziła Pani Luiza Truchel (wicedyrektor CKU w Wyszkowie).

Wykład inauguracyjny pt. „Praktyczne rozwiązania na wyciągnięcie ręki, panorama mediacji w Polsce” wygłosił Pan Maciej Tański – jeden z pierwszych mediatorów i promotorów mediacji w Polsce oraz zagranicą (m.in. w Albanii, Kosowie, Jordanii, Kenii, w zachodnich Bałkanach i Tadżykistanie). Przedstawił czym jest mediacja, jakie są jej zalety i w jakich sprawach może być wykorzystywana.

Konferencja składała się z trzech paneli tematycznych: mediacje oświatowe, mediacje rodzinne i mediacje karne. Każdy panel składał się z trzech wystąpień oraz dyskusji.

W panelu mediacji oświatowych wysłuchaliśmy wystąpienia: Pani mediator Anity Sklepkowskiej pt. „ Mediacje szkolne – uwarunkowania i realne korzyści.”, Pana mediatora Macieja Ciechomskiego pt. „ Przygotowanie środowiska szkolnego do realizacji programów sprawiedliwości naprawczej. Teoria i praktyka.”, wykład Pani mediator Beaty Patrzykąt-Owczarek został odwołany z uwagi na problemy rodzinne.

W panelu mediacji rodzinnych swoje wystąpienia wygłosili: Pani mediator Katarzyna Pawelec ( „Zalety mediacji rodzinnej.”) , Pan mediator Bernard Książak ( „ Mediacje rodzinne- korzyści i skutki.”) oraz Pani Mecenas Eliza Kuna ( „Rola profesionalnych pełnomocników w mediacjach rodzinnych.”).

W panelu mediacji karnych wysłuchaliśmy wystąpienia: Pani mediator Anity Sklepkowskiej pt. „ Pozaprawne aspekty mediacji w sprawach karnych”, Pani mediator Katarzyny Pawelec pt. „Zalety mediacji karnej” oraz Pana Mecenasa Andrzeja Bednarczyka pt. ”Przebieg postępowania mediacyjnego w sprawach karnych”.

Konferencję zakończył wykład Pana Mecenasa Michała Gruchacza pt. „ Nowe perspektywy prawne dla mediacji. Nieodpłatna mediacja.”.

Oficjalnego zamknięcia konferencji dokonała Pani Ewa Trzcińska Prezes Wyszkowskiego Centrum Rozwoju Biznesu.

Organizatorzy dziękują wszystkim za liczne przybycie na konferencję.

 

 

Wyszkowski Dzień Mediacji (19.10.2018) – Katarzyna Pawelec

Katarzyna Pawelec

Absolwentka Instytutu Studiów nad Rodziną przy Uniwersytecie im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie (mgr nauk o rodzinie).

Mediator z kilku letnim doświadczeniem, specjalizujący się w mediacjach rodzinnych, karnych oraz cywilno-gospodarczych.

https://www.mediator.org.pl/lista_mediatorow/3/1,0,199,Katarzyna_Pawelec/

Pani Katarzyna Pawelec wygłosi dwa wystąpienia na Wyszkowskim Dniu Mediacji, w których opowie nam o zaletach mediacji rodzinnych i zaletach mediacji karnych.

 

Do zobaczenia w piątek 19.10.2018 🙂

 

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

 

Wyszkowski Dzień Mediacji (19.10.2018) – Beata Patrzykąt-Owczarek

Beata Patrzykąt-Owczarek – psycholog i mediator.

Przez 16 lat związana z warszawską szkołą specjalną dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, gdzie prowadziła zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne dla uczniów, warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Wielokrotnie mediowała w konfliktach szkolnych.

Współzałożycielka Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Progressus w Ustanowie, w której zajmuje się diagnozą, terapią i warsztatami umiejętności społecznych.

Strona główna

Psycholog w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. M.Kopernika, gdzie prowadzi przedmiot Inteligencja Emocjonalna i przygotowuje dzieci do pełnego wdrożenia mediacji szkolnych i rówieśniczych.

Pani Beata Patrzykąt-Owczarek wygłosi wystąpienie pod tytułem „Kształtowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych i komunikacji w duchu porozumienia bez przemocy”. W wystąpieniu tym poruszy następujące zagadnienia:

 • Kluczowe osiągnięcia w rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • Rozwój społeczno-emocjonalny dzieci z klas 4-8
 • Zajęcia z Inteligencji emocjonalnej jako forma kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów. Położenie nacisku na skuteczną komunikację w oparciu o NVC.
 • Wyłanianie liderów mediacji rówieśniczych.
 • Wspomaganie pracy liderów mediacji rówieśniczych

 

Do zobaczenia w piątek 19.10.2018 🙂

 

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

Wyszkowski Dzień Mediacji (19.10.2018) – Bernard Książak

Dzisiaj mam przyjemność przedstawić wszystkim Pana Bernarda Książaka – prelegenta Wyszkowskiego Dnia Mediacji.

Bernard Książak

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie.

Mediacjami zajmuje się od 2003 roku. Prowadzi mediacje rodzinne, gospodarcze, pracownicze i karne. Jest trenerem mediacji i patronem w programie stażowym dla nowych mediatorów Polskiego Centrum Mediacji.

Prowadził zajęcia z mediacji i negocjacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a także w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie i Zabrzu.

Jest prezesem I Oddziału PCM im. dr Janiny Waluk w Warszawie i członkiem Zarządu Głównego Polskiego Centrum Mediacji.

Prywatnie zakochany mąż i szczęśliwy ojciec 🙂

 

Wystąpienie Pana Bernarda będzie dotyczyło korzyści i skutków wynikających z zastosowania mediacji rodzinnych.

 

Do zobaczenia na Wyszkowskim Dniu Mediacji 🙂

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

Wyszkowski Dzień Mediacji (19.10.2018) – Anita Sklepkowska

Dzisiaj przyszła pora na zaprezentowanie kolejnego naszego prelegenta – Panią Anitę Sklepkowską, która wygłosi dwa wystąpienia na Wyszkowskim Dniu Mediacji.

Pierwsze z nich będzie dotyczyło mediacji oświatowych i będzie nosiło tytuł:  „Mediacje szkolne – uwarunkowania i realne korzyści”. W wystąpieniu tym zostaną poruszone następujące kwestie:

 • Mediacja w prawie oświatowym;
 • Obszary mediacyjne w szkole;
 • Dlaczego mediacja wciąż przegrywa z innymi formami rozwiązywania konfliktów w szkołach;
 • Realne korzyści wynikające z wprowadzenia mediacji w szkole
 • Warunki skutecznego wprowadzenia mediacji w placówce szkolnej.

Drugie wystąpienie Pani Anity Sklepkowskiej będzie dotyczyło mediacji karnych, a dokładnie będzie dotyczyło pozaprawnych aspektów mediacji w sprawach karnych.  W wystąpieniu tym zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • Specyfika spraw karnych – ich różnorodny charakter.
 • Dlaczego w wielu sprawach wyrok sądowy nie rozwiązuje problemu.
 • Aspekty etyczne, psychologiczne i społeczne mediacji i wynikające z nich korzyści.

Anita Sklepkowska

Urodzona w 1975 roku w Tczewie. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (teologia moralna) oraz studiów podyplomowych w: Collegium Civitas w Warszawie (filozofia XX w.), Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (rachunkowość) i Uniwersytecie Warszawskim (polonistyka).

Ukończyła w Polskim Centrum Mediacji kursy z zakresu mediacji: karnych; z nieletnim sprawcą czynu karalnego; rodzinnych; gospodarczych z elementami mediacji pracowniczych. Jest również edukatorem mediacji rówieśniczych. Członek stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji, Odział I im. Janiny Waluk w Warszawie. Czynny mediator zajmujący się głównie mediacjami karnymi i oświatowymi.

Zawodowo od 21 lat związana z edukacją. Mediator szkolny w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie. Propagatorka mediacji oświatowych. Obecnie organizuje Akademię Młodego Mediatora dla uczniów swojej szkoły.

Odkąd zajmuje się mediacją kilkakrotnie współprowadziła lub przeprowadziła szkolenia i warsztaty z zakresu wykorzystania technik mediacyjnych dla organizacji pozarządowych i nauczycieli.

Prowadzi Pracownię Edukacji i Mediacji w Pruszkowie.

Zapraszam do udziału w Wyszkowskim Dniu Mediacji, aby móc wysłuchać wystąpień naszego znakomitego gościa. 🙂

 

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

 

Wyszkowski Dzień Mediacji (19.10.2018) – Andrzej Bednarczyk

Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Państwu czwartego prelegenta Wyszkowskiego Dnia Mediacji Pana Mecenasa Andrzeja Bednarczyka, który wygłosi wystąpienie pod tytułem „Przebieg postępowania mediacyjnego w sprawach karnych”. W wystąpieniu tym zostaną poruszone następujące kwestie:

 • sposób zainicjowania mediacji
 • miejsce posiedzeń mediacyjnych
 • wybór rodzaju mediacji
 • mediacje pośrednie (wahadłowe) i bezpośrednie
 • udział osób innych niż pokrzywdzony i sprawca

Andrzej Bednarczyk

Adwokat, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, słuchacz studiów podyplomowych Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej, Negocjacji i mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Współtwórca Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia Producentów Leków bez Recepty PASMI oraz Kodeksu Etyki Inspektora Ochrony Danych. Jest Certyfikowanym Compliance Officer’em przez IIR i Polski Instytut Dyrektorów.

Mediator w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

W latach 2001-2005 redaktor Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego.

Należy do Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Stowarzyszenia Compliance Polska, Stowarzyszenia Inspektorów Ochron Danych SABI.

Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Pana Mecenasa, które wygłosi 19.10.2018 na Wyszkowskim Dniu Mediacji.

 

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

Wyszkowski Dzień Mediacji (19.10.2018) – Eliza Kuna

Trzecim prelegentem Wyszkowskiego Dnia Mediacji, którego mam zaszczyt dzisiaj przedstawić jest Pani Mecenas Eliza Kuna, która wygłosi wystąpienie pod tytułem: „Rola profesjonalnych pełnomocników w mediacjach rodzinnych”. W wystąpieniu tym poruszy następujące kwestie:

 • rola radcy prawnego i adwokata w mediacji
 • jakie opory mają strony sporu przed przystąpieniem do mediacji
 • jak profesionalny pełnomocnik powinien przygotować klienta (stronę) do udziału w mediacji
 • czy zawsze konieczny jest udział pełnomocnika w posiedzeniu mediacyjnym
 • poufność mediacji
 • moc prawna ugody mediacyjnej

Eliza Kuna – adwokat, specjalista w sprawach rodzinnych, mediator z listy Naczelnej Rady Adwokackiej.

Od pięciu lat współpracuje jako ekspert z mediami ogólnopolskimi. Ma za sobą ponad 400 wystąpień, w tym ok. 80 w programie Biznes dla Ludzi i Debacie Kobiet w TVN24 BiS, kilkadziesiąt wystąpień w programie Cztery Pory Roku na antenie I Programu Polskiego Radia, od 2 lat jest stałym ekspertem programu „Dzień Dobry TVN”.

Więcej o Pani Mecenas można przeczytać na jej stronie internetowej: http://www.elizakuna.pl/.

W imieniu wszystkich organizatorów Wyszkowskiego Dnia Mediacji zapraszam serdecznie do spotkania z Panią Mecenas 🙂

 

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

radca prawny, mediator

Wyszkowski Dzień Mediacji (19.10.2018) – Maciej Ciechomski

Miło mi przedstawić drugiego prelegenta Wyszkowskiego Dnia Mediacji. Będzie to drugi Pan i po raz drugi będzie to „Maciej” 🙂

Przedstawiam Państwu Pana dr Macieja Ciechomskiego, który wygłosi wykład pod tytułem „Przygotowanie środowiska szkolnego do realizacji programów sprawiedliwości naprawczej. Teoria i praktyka.” Pan Maciej opowie o tym:

 • jak przygotowywać małe dzieci do rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu
 • o co należy zadbać przygotowując szkołę na przyjęcie mediacji rówieśniczych
 • wsparciu systemu mediacji szkolnych
 • kierunkach rozwoju samorządnych metod rozwiązywania problemów w szkole
 • inspirujących programach pomocy rówieśniczej jako formie nauki brania odpowiedzialności za siebie i innych w ramach społeczności szkolnej
 • opiece superwizyjnej nad uczniami i nauczycielami

Maciej Ciechomski (rocznik 1978)

Absolwent wydziału psychologii społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogika. Obecnie pracownik naukowy Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czynny mediator sądowy prowadzący mediacje cywilne, pracownicze, gospodarcze.

Trener, edukator, inicjator Partnerstwa na rzecz Rozwoju Mediacji w Pruszkowie w ramach którego współorganizował konferencje i szkolenia z zakresu mediacji. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów, komunikacji interpersonalnej, umiejętności wychowawczych i psychologii rozwojowej.

Naukowo interesuje się problematyką empatii, szczególnie metodami ich rozwijania u dzieci. Współautor programu profilaktycznego „Dobry Kolega” rozwijającego empatię i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Więcej informacji o prelegencie znajdziesz na Jego stronie internetowej:

http://www.noconflict.pl/mediator.html

Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Pana Macieja Ciechomskiego na Wyszkowskim Dniu Mediacji, szczególnie przedstawicieli oświaty 🙂

Pozdrawiam

Michał Gruchacz