Wyszkowski Dzień Mediacji (19.10.2018) – Andrzej Bednarczyk

Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Państwu czwartego prelegenta Wyszkowskiego Dnia Mediacji Pana Mecenasa Andrzeja Bednarczyka, który wygłosi wystąpienie pod tytułem „Przebieg postępowania mediacyjnego w sprawach karnych”. W wystąpieniu tym zostaną poruszone następujące kwestie:

  • sposób zainicjowania mediacji
  • miejsce posiedzeń mediacyjnych
  • wybór rodzaju mediacji
  • mediacje pośrednie (wahadłowe) i bezpośrednie
  • udział osób innych niż pokrzywdzony i sprawca

Andrzej Bednarczyk

Adwokat, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, słuchacz studiów podyplomowych Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej, Negocjacji i mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Współtwórca Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia Producentów Leków bez Recepty PASMI oraz Kodeksu Etyki Inspektora Ochrony Danych. Jest Certyfikowanym Compliance Officer’em przez IIR i Polski Instytut Dyrektorów.

Mediator w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

W latach 2001-2005 redaktor Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego.

Należy do Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Stowarzyszenia Compliance Polska, Stowarzyszenia Inspektorów Ochron Danych SABI.

Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Pana Mecenasa, które wygłosi 19.10.2018 na Wyszkowskim Dniu Mediacji.

 

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *