Wyszkowski Dzień Mediacji (19.10.2018) – Anita Sklepkowska

Dzisiaj przyszła pora na zaprezentowanie kolejnego naszego prelegenta – Panią Anitę Sklepkowską, która wygłosi dwa wystąpienia na Wyszkowskim Dniu Mediacji.

Pierwsze z nich będzie dotyczyło mediacji oświatowych i będzie nosiło tytuł:  „Mediacje szkolne – uwarunkowania i realne korzyści”. W wystąpieniu tym zostaną poruszone następujące kwestie:

  • Mediacja w prawie oświatowym;
  • Obszary mediacyjne w szkole;
  • Dlaczego mediacja wciąż przegrywa z innymi formami rozwiązywania konfliktów w szkołach;
  • Realne korzyści wynikające z wprowadzenia mediacji w szkole
  • Warunki skutecznego wprowadzenia mediacji w placówce szkolnej.

Drugie wystąpienie Pani Anity Sklepkowskiej będzie dotyczyło mediacji karnych, a dokładnie będzie dotyczyło pozaprawnych aspektów mediacji w sprawach karnych.  W wystąpieniu tym zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • Specyfika spraw karnych – ich różnorodny charakter.
  • Dlaczego w wielu sprawach wyrok sądowy nie rozwiązuje problemu.
  • Aspekty etyczne, psychologiczne i społeczne mediacji i wynikające z nich korzyści.

Anita Sklepkowska

Urodzona w 1975 roku w Tczewie. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (teologia moralna) oraz studiów podyplomowych w: Collegium Civitas w Warszawie (filozofia XX w.), Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (rachunkowość) i Uniwersytecie Warszawskim (polonistyka).

Ukończyła w Polskim Centrum Mediacji kursy z zakresu mediacji: karnych; z nieletnim sprawcą czynu karalnego; rodzinnych; gospodarczych z elementami mediacji pracowniczych. Jest również edukatorem mediacji rówieśniczych. Członek stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji, Odział I im. Janiny Waluk w Warszawie. Czynny mediator zajmujący się głównie mediacjami karnymi i oświatowymi.

Zawodowo od 21 lat związana z edukacją. Mediator szkolny w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie. Propagatorka mediacji oświatowych. Obecnie organizuje Akademię Młodego Mediatora dla uczniów swojej szkoły.

Odkąd zajmuje się mediacją kilkakrotnie współprowadziła lub przeprowadziła szkolenia i warsztaty z zakresu wykorzystania technik mediacyjnych dla organizacji pozarządowych i nauczycieli.

Prowadzi Pracownię Edukacji i Mediacji w Pruszkowie.

Zapraszam do udziału w Wyszkowskim Dniu Mediacji, aby móc wysłuchać wystąpień naszego znakomitego gościa. 🙂

 

Pozdrawiam

Michał Gruchacz

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *