Mediacja – alternatywna metoda rozwiązywania sporów (ADR)

Dzień Dobry 🙂

Dzisiaj będzie trochę teoretycznych rozważań 🙂 Mam nadzieje, że nie zanudzę mocno nikogo 🙂

J. Falke i V. Gessner w swojej książce „Konfliktnähe als Maßstab…” zaproponowali przegląd podstawowych form rozwiązywania sporów. Zestawili typy idealnych form alternatywnych tj.  negocjacje, mediacja, arbitraż, oraz rozstrzygnięcie sądowe biorąc pod uwagę istotne cechy:

 • stopień formalizacji
 • wzrost wpływu stron na rozstrzygnięcie
 • stopień orientacji na normy prawne
 • stopień orientacji na interesy stron
 • zakres przestrzeni negocjacyjnej
 • zakres orientacji na przyszłość

Wnioski są następujące:

Negocjacje:

 • najmniej sformalizowane (1)
 • strony mają największy wpływ na rozstrzygnięcie (4)
 • najmniej zorientowane na normy prawne (1)
 • najbardziej zorientowane na interesy stron (4)
 • mają największą przestrzeń negocjacyjną (4)
 • najbardziej zorientowane na przyszłość  (4)

Mediacje:

 • znikomy stopień sformalizowania (2)
 • strony mają ogromy wpływ na rozstrzygnięcie (3)
 • mały stopień zorientowania na normy prawne (2)
 • mocno zorientowane na interesy stron (3)
 • mają bardzo dużą przestrzeń negocjacyjną (3)
 • mocno zorientowane na przyszłość (3)

Arbitraż:

 • istotny stopień sformalizowania (3)
 • strony mają wpływ na rozstrzygnięcie (2)
 • istotny stopień zorientowania na normy prawne (3)
 • interesy stron są brane pod uwagę(2)
 • istnieje przestrzeń negocjacyjna (2)
 • zorientowanie na przyszłość (2)

Rozstrzygnięcie sądu:

 • najbardziej sformalizowana forma rozwiązania sporu (4)
 • strony mają mały wpływ na rozstrzygnięcie (1)
 • największe zorientowanie na normy prawne (4)
 • interesy stron są brane pod uwagę w małym stopniu (1)
 • mała ( praktycznie żadna) przestrzeń negocjacyjna (1)
 • małe zorientowanie na przyszłość (1)

Podsumowanie 🙂

1. Negocjacje

2. Mediacje

3. Arbitraż

4. Orzeczenie sądu

W takiej kolejności – oczywiście wzorcowo- powinniśmy rozwiązywać swoje spory 😉 Gdy metoda nr 1 nie przynosi rezultatu to metoda  nr 2 itd. 🙂

Pozdrawiam 🙂

MG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *